Okna šipka

Profil Trocal

Profilový systém Trocal v české republice distribuuje

firma Trocal
url www.trocal.cz
e-mail petr.spiroch@profine-group.com
město 110 00   Praha
fax 251 623 180
mobil 602 241 995

Trocal

InnoNova_70.M5 5 komor rám 70 mm Uf 1.2 W/m²K
InnoNova_70.A5 5 komor rám 70 mm Uf 1.3 W/m²K
88+ 6 komor rám 88 mm Uf 1.0 W/m²K
88+ s tepelnou izolací 6 komor rám 88 mm Uf 0.78 W/m²K