Okna šipka

Součinitel prostupu tepla okna Uw

Součinitel prostupu tepla zjednodušeně řečeno je číslo, které nám říká, jak moc brání okno úniku tepla.

Součinitel prostupu tepla se rozlišuje pro sklo - Ug (glass) a pro profil - Uf (frame). Na základě těchto hodnot se počítá součinitel prostupu tepla celého okna - Uw (m².K) (window) případně dveří Ud (door).

Vzorec pro výpočet

Uw = (Uf x Af + Ug x Ag + Ψg x Ig) / (Af + Ag)

cm
cm
součinitel prostupu tepla profilu (W/m²K)
součinitel prostupu tepla skla (W/m²K)
plocha rámu (m²) je 19.2 % z celkové plochy okna
plocha zasklení (m²) je 80.8 %
lineární součinitel prostupu tepla (W/mK) - hodnoty cca 0,03 - 0,08
viditelný obvod zasklení (m)

Uw = 1.138     W/m²K

Čím nižší je hodnota, tím lepší jsou izolační vlastnosti okna.

Tento výpočet je pouze orientační a obsahuje určitá zjednodušení proti skutečnému stavu. Berte jej pouze informačně pro zjištění, jaký vliv mají jednotlivé hodnoty na celkový součinitel prostupu tepla oknem. Skutečné hodnoty se zjišťují měřením.

Požadovaná a doporučená hodnota UN pro budovy určuje ČSN 73 0540-2
Požadovaná hodnota 1,7 W/m²K
Doporučená hodnota 1,2 W/m²K

Rady

- staré okna, mají hodnoty Uw kolem 5 W/m²K a díky netěsnostem i více, tudíž jakékoli nové okno bude bránit úniku tepla relativně dobře.
- součinitel se dá vylepšit osazení okna trojsklem. To je ale významně těžší (cca o 10 kg/m²) a profil nemusí být na tuto zátěž vhodný, zejména u oken větších rozměrů
- hodnoty, které mají dodavatelé oken uvedeny v propagačních materiálech mohou být nadsazeny proti skutečným hodnotám
- tepelně izolační vlastnosti okna ovlivňuje větší mírou zasklení než rám, protože tvoří větší část plochy okna.
- u profilů nezáleží na počtu komor, které mohou být pouze marketingovým trikem, ale nejdůležitější je součinitel prostupu tepla celého okna Uw.

Graf součinitel prostupu tepla oknem a sklem

Obrázek naznačuje, vztah mezi součinitelem a teplotou.
Čím vyšší hodnota součinitele prostupu tepla,
tím nižší teplota v místnosti.

Košík

Vytvoření poptávky je nezávazné a zdarma.


Orientační cenu zakázky se dozvíte okamžitě po dokončení.