Okna šipka

Obchodní podmínky – poptávající

  1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem internetových stránek Bid & Quest s.r.o. (dále jen "provozovatel") a zájemcem o okna, který si na těchto internetových stránkách vloží nezávaznou poptávku (dále jen "poptávající").
  2. Provozovatel se zavazuje umožnit poptávajícímu vložení nezávazné poptávky na své internetové stránky zdarma.
  3. Vložená poptávka poptávajícího je automaticky umístěna na stránku POPTÁVKY a zveřejněna. Zároveň je vložená poptávka (odkaz na tuto poptávku) zaslána automaticky registrovaným dodavatelům (tj. podnikajícím osobám registrovaným na internetových stránkách www.oknaplastovaokna.cz) z příslušného regionu.
  4. Poptávající dává výslovný souhlas provozovateli k tomu, aby provozovatel předal registrovanému dodavateli kontaktní údaje na poptávajícího, tzn. jméno poptávajícího, jeho telefonní číslo a email.
  5. Poptávající může uzavřít smlouvu s kterýmkoli registrovaným dodavatelem nebo má právo smlouvu neuzavřít vůbec.
  6. Poptávající bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za poskytnuté služby ze strany registrovaného dodavatele.
  7. Poptávající dává provozovateli výslovný souhlas k tomu, aby provozovatel shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje. Provozovatel prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poptávající dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů pro interní potřeby provozovatele. Provozovatel se výslovně zavazuje nepředat tyto údaje poptávajícího třetí osobě, s výjimkou bodu 4. těchto obchodních podmínek a s výjimkou případu, kdy dojde ke změně osoby provozovatele.

Vložit poptávku

Košík

Vytvoření poptávky je nezávazné a zdarma.


Orientační cenu zakázky se dozvíte okamžitě po dokončení.